تماس با گروه ناب
ایمیل:info@nabcg.com
تلفن:88757859-88758011

ارزش های محوری گروه ناب

دقت در اقدامات، احترام به فرد فرد مشتریان، ارائه دورنمای استراتژیک، و ارزش قابل ارائه از جمله ارزش های محوری گروه ما به حساب می آیند. تعهد ما نسبت به موفقیت مشتریان و همچنین رعایت استانداردهای تعیین شده از سوی گروه موجب تمایز ما از دیگر سازمان های می شود.
دقت در اقدامات: به معنای تشخیص مسیر درست و اتخاذ اقدامات مناسب و صحیح است. ما اطلاعات مشتریان را به دقت مورد بررسی قرار می دهیم و با توجه به این اطلاعات اهدافی را وعده می کنیم که در واقعیت توانایی محقق کردن آن ها را داریم.
احترام به فرد فرد مشتریان: ما به ظرفیت ها، خواسته ها، استعدادها، و عقاید مشتریان و همچنین فرد فرد کارکنان و افرادی که در جریان کار خود با آن ها برخورد می کنیم احترام می گذاریم. ، بدون در نظر گرفتن این موضوع که آن ها در چه موقعیت شغلی و سلسله مراتب سازمانی قرار دارند نظرات آن ها را می پذیریم و برای آن ها ارزش قائل هستیم. فضایی آزاد برای بیان انتقادهای سازنده ایجاد می کنیم و این انتقادها را پذیرفته و مورد بررسی قرار می دهیم.
اولویت اول، مشتریان: ما موفقیت خود را با موفقیت مشتریان خود می سنجیم. تمام منابع خود را در دسترس مشتریان قرار داده و خود را برای موفقیت آن ها متعهد و مسوول می دانیم. هدف ما شناسایی نیازهای واقعی مشتریان است، و در وهله دوم به ارائه یک کار خوب فکر می کنیم.
دورنمای استراتژیک: ما به دنبال ایجاد مزیت رقابتی برای مشتریان خود هستیم. از نقطه نظر ما کسب و کار را می توان به صورت یک سیستم رقابتی به همراه پویایی های رقابتی در نظر گرفت. فرصت ها و موقعیت هایی را در بازار شناسایی می کنیم که مشتریان با استفاده از آن ها می توانند به نتایج ممتاز و پایدار دست پیدا کنند. استراتژی در تمامی ابعاد کسب و کار حائز اهمیت است و هدف ما بسیج کردن سازمان های مشتری از طریق یک دورنمای استراتژیک مناسب است.
ارزش قابل ارائه: خود را متهد می دانیم تا ارزشی به سازمان های مشتری ارائه دهیم که چندین برابر آنچه که سرمایه گذاری نموده اند را به دست آورند. استانداردهای ما برای خلق ارزش در سطح بسیار بالایی تعریف شده اند. از نقطه نظر سازمان ما، ارزش زمانی ایجاد می شود که نحوه اداره و اجرای فرایندهای کسب و کار توسط مشتری به کلی تغییر کرده و با شیوه ای کاملا جدید انجام گیرد. فعالیت های ما در نهایت می بایست هم به بهبود قابلیت ها و توانایی های مشتری و هم به بهبود نتایج مالی منتهی گردد.