تماس با گروه ناب
ایمیل:info@nabcg.com
تلفن:88757859-88758011

رویکرد محوری گروه ناب

هر سازمانی برای تدوین یک استراتژی مناسب، اجرای اثربخش استراتژی و در نهایت متصل ساختن استراتژی به عملیات روزانه، به یک سیستم جامع مدیریت استراتژی نیاز دارد. فلسفه مدیریتی گروه ناب، پیاده سازی یک سیستم مدیریتی در سازمان ها است که از تدوین اثربخش استراتژی سازمانی شروع شده و سپس استراتژی را به مجموعه ای از اهداف، سنجه ها، اهداف کمی و اقدامات اجرایی ترجمه می کند، تمامی سطوح سازمان را با استراتژی همسو ساخته و در نهایت برنامه های عملیاتی و بهبود عملکرد را به استراتژی متصل می کند. تحقیقات نشان می دهد که 70% از سازمان هایی که سیستم جامع مدیریت استراتژی را در سازمان خود پیاده سازی کرده اند، به عملکرد بسیار چشمگیر و مطلوب تری نسبت به سایر رقبا دست پیدا می کنند. این سیستم جامع یک ابزار اثربخش مدیریت استراتژی است که منجر به بهبود جهشی در زمینه های متفاوتی از جمله افزایش قیمت سهام، افزایش درآمد، کاهش هزینه، تعیین جایگاه استراتژیک سازمانی مناسب، وفاداری مشتریان، تخصیص بهینه منابع و کاهش زمان های سیکل می گردد. گروه ناب آمادگی پیاده سازی این سیستم را در هر سازمانی در هر صنعتی که باشد، در هر مکانی که فعالیت کند، سازمانی دولتی یا خصوصی باشد و ... - دارا بوده و در حوزه های ذیل آماده خدمت رسانی به مشتریان می باشد:

استراتژی: ما به مشتریان خود کمک می کنیم تا با ارزیابی دقیق عملکرد و منابع سازمان و همچنین بررسی روندها و شرایط محیط خارجی، استراتژی سطح شرکت خود را تدوین کنند. سپس با انجام تحلیل های گسترده استراتژی های سطح کسب وکار تعیین می گردد. در این مرحله با تحلیل های فنی و شناخت روندها و محرک های بازار به همراه ارزش های بالقوه، استراتژی های رشد و نوآوری متفاوت برای سازمان تعیین می گردد. پس از پایان مرحله تدوین استراتژی و مشخص شدن نحوه متمایز شدن سازمان نسبت به سایر رقبا و ایجاد ارزش جدید برای ذینفعان، ما استراتژی را به مجموعه اصطلاحات عملیاتی و قابل درک برای کارکنان ترجمه می کنیم. در این مرحله ارتباطات علت و معلولی مرتبط با هر استراتژی، نقشه کشی می شود و از ابزارهای متفاوتی برای تعیین میزان پیشرفت اجرای استراتژی استفاده می گردد.
عملیات: در این گام ما به مشتریان خود کمک می کنیم تا اقدامات اجرایی استراتژیک خود را مدیریت کنند؛ استراتژی خود را به برنامه های عملیاتی، بودجه بندی و فرایندها متصل کنند؛ برنامه های بهبود عملیات خود مانند شش سیگما، تولید ناب، تئوری محدودیت ها و سایر رویکردهای بهبود خود را به استراتژی متصل کنند؛ نتایج عملکردی خود را گزارش کنند؛ و منابع خود را به صورت پویا ترکیب بندی کنند.
هوشمندی کسب و کار: در این گام ما به مشتریان خود کمک می کنیم تا با استفاده از ابزارهای هوشمندی کسب وکار و رویکردهای تحلیلگر، داده ها و اطلاعات صحیح جمع آوری کنند؛ با شناسایی مستمر علائم تغییرات و روندهای محیطی، شناخت و بینش خود را نسبت به فرصت های محیطی افزایش دهند؛ و براین اساس تصمیمات صحیح و بموقع اتخاذ کنند.