تماس با گروه ناب
ایمیل:info@nabcg.com
تلفن:88757859-88758011

برنامه ریزی استراتژیک

اگر تمامی سرمایه ها و ابزارهای تکنیکی و مسایل فنی موجود در جهان به یک باره دستخوش تباهی شود، ولی خرد مدیران در سطح استراتژیک باقی بماند، جامعه درمدت کوتاهی دوباره پویا و شکوفا می شود

برنامه ریزی استراتژیک به سازمان ها کمک می نماید تا اطمینان حاصل کنند در مسیری قرار دارند که علاوه بر برآورده ساختن نیازهای ذینفعان خود، توانایی کسب یک جایگاه منحصربفرد نسبت به رقبا در آن ها وجود دارد. هر سازمان برای تدوین برنامه استراتژیک می بایست یک متدولوژی متناسب با نوع فعالیت و کسب وکار خود تدوین نماید. متدولوژی می بایست منعکس کننده رویکرد سازمان در تدوین استراتژی آینده باشد به گونه ای که فرایند تدوین استراتژی بتواند با مطالعه عمیق صنعت و کسب وکار مربوطه شایستگی سازمان را برای توسعه یک استراتژی نشان دهد.
از نقطه نظر ما استراتژی چیزی فراتر یک برنامه مدون است. بلکه زنجیره ای از اقدامات می باشد که موجب برتری در ارائه خدمات و محصولات نسبت به رقبا می گردد. همچنین اسراتژی عبارتست از دانش تخصیص منابعی که با محدودیت آن ها مواجه هستیم بر این باوریم که تمامی استراتژِی های مبتنی بر خلق ارزش می بایست:
  • ارزش آفرینی مستمر از طریق رهبری بازارها و گروه های مختلف مشتری هدف آن باشد
  • بر پایه تعریفی مستحکم از حد و مرز بین بازارها که از طریق تحلیل دقیق و صحیح هزینه ها تعیین می شود استوار باشد
  • مدل یا مدل های رهبری مورد نیاز برای کنترل هزینه ها، عوامل تاثیر گذار صنعت، و ایجاد تمایز به طور شفاف تعریف شوند
  • قوانین تثبیت شده رقابت در صنعت را به چالش بکشد
  • مدل های کسب و کاری تعریف کند که پیروزی پی در پی شما را در مقاطع زمانی مختلف تضمین نماید
  • عوامل تاثیرگذار بر موفقیت سازمان را با توجه به جایگاه فعلی، و توانایی ها و قابلیت های سازمان شناسایی نماید
  • قابل اجرا باشد، به این معنا که اهداف تعیین شده در آن با توجه به منابع و توانایی های سازمان دست یافتنی بوده و به صورت یکپارچه و منسجم تعریف شده باشند
  • پویا و انعطاف پذیر باشد، از طریق برنامه ریزی اقتضایی برای عکس العمل مناسب به شاخص های هادی صنعت و تغییرات محیط خارجی سازمان
  • بتوان آن را به اقدامات اجرایی ترجمه نمود و محرک نتایج مثبت آینده باشد

پس از گذشت چندین سال، گروه ناب برتری خود را در ارائه خدمات به ده ها مشتری خود در صنایع مختلف به اثبات رسانیده است. با کمک ما، مشتریان به منابع جدید سودآوری، رشد، و مزیت¬های رقابتی دست پیدا کرده اند. برای آگاهی بیشتر پیرامون خدمات و متدلوژی های تدوین و اجرای استراتژی های ارزش آفرین توسط گروه ناب به مطالب ارائه شده در بخش های زیر مراجعه نمایید

فرایند برنامه ریزی استراتژیک
بسیاری از شرکتها با محیط کسب و کار پیچیده و عدم قطعیت مواجه هستند. فرصتها و تهدیدهایی که در روندهای اقتصاد کلان و خرد وجود دارد، هنگامی که مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند، در کنار درک صحیح و عمیق از منابع و قابلیتهای سازمان می توانند منتهی به استراتژیهایی قدرتمند و اثربخش شوند ... برای توضیخات بیشتر به         ادامه مطلب مراجعه نمایید.
استراتژی های نوآوری
نوآوری یک ضرورت فزاینده در محیط کسب وکار امروزی است اما مدیران معمولا از فقدان ایده های نوآورانه در سطح شرکت خود شکایت دارند. البته شرکتی را نمی توان یافت که نوآوری درآن اصلا وجود نداشته باشد اما معمولا مشکل اینجا است که ایده ها، کوچک و تدریجی بوده و ارزش محدودی خلق می کنند؛ و یا اینکه ایده ها در سازمان های بزرگ و پیچیده تحت مسئولیت افرادی هستند که ظرفیت اجراء و پیشبرد آنها را ندارند. ... برای توضیخات بیشتر به         ادامه مطلب مراجعه نمایید.
استراتژی های رشد
دستیابی به رشدی سودآور و پایدار از جمله اهداف مشترک و مورد انتظار هر شرکتی است. از طرف دیگر بررسی و پیمایش شرکت های بزرگ مشاوره در دنیا همانند مکنزی، بین اندکمپانی و اکسنچر نشان می دهد که شرکت هایی که می خواهند بقای کسب و کارشان را تضمین کنند، رشد یک الزام است و نه انتخاب؛ در تمامی شرایط اقتصادی متفاوت، کسب و کارهای موفق بر روی برنامه های رشد سودآوری سرمایه گذاری کرده اند. اما با توجه به اشباع فزاینده بازارها و محدودشدن انعطاف پذیری قیمت ها به علت وجود محصولات کم هزینه رقبا، دستیابی به رشد یک معادله پیچیده و دشوار است ... برای توضیخات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید.