تحقیقات مرتبط
استراتژی اقیانوس آبی
در بیست و پنج سال گذشته تمرکز اصلی تفکرات استراتژیک بر روی استراتژی های رقابتی بوده است. بخشی از دلیل تمرکز بر روی مسئله رقابت مربوط به این موضوع است که استراتژی سازمانی به شدت تحت تاثیر ریشه خود یعنی استراتژی نظامی است. در علوم نظامی ... ادامه مطلب
دوره آموزشی مرتبط
دوره آموزشی استراتژی اقیانوس آبی
هدف این دوره آموزشی آشنایی مدیران و کارشناسان شرکتها و سازمانها با مهمترین و اثرگذارترین مکتب فکری در حوزه استراتژی و بازار در طی 3سال اخیر در دنیا است که با نوآوری در استراتژیها سعی دارد راهکارهای جدیدی را برای توسعه جهشی سازمانها فراهم نماید.
تماس با گروه ناب
ایمیل:info@nabcg.com
تلفن:88757859-88758011

استراتژی های نوآوری

نوآوری یک ضرورت فزاینده در محیط کسب وکار امروزی است اما مدیران معمولا از فقدان ایده های نوآورانه در سطح شرکت خود شکایت دارند. البته شرکتی را نمی توان یافت که نوآوری درآن اصلا وجود نداشته باشد اما معمولا مشکل اینجا است که ایده ها، کوچک و تدریجی بوده و ارزش محدودی خلق می کنند؛ و یا اینکه ایده ها در سازمان های بزرگ و پیچیده تحت مسئولیت افرادی هستند که ظرفیت اجراء و پیشبرد آنها را ندارند.

سرآمدی در نوآوری مستلزم سرآمدی درکلیه جوانب و بخش های نوآوری شامل موارد ذیل است:

  • نوآوری صرفا نباید منجر به بهبودهای تدریجی محصولات فعلی گردد و شرکت ها برای دستیابی به رشدی سودآور باید فرصت های بازاری جدید خلق کنند. ما با استفاده از استراتژی اقیانوس آبی به مشتریان کمک می کنیم تا در خارج از چارچوب فعلی و متداول صنعت خود فرصت های بازاری جدید خلق کنید
  • رهبری، فرهنگ و نوع سازمان تاثیر مهمی بر نحوه عملکرد شرکت در خلق ایده های نوآورانه دارد. ما با عارضه یابی اختصاصی و متناسب با هر نوع سازمان، به ارزیابی قابلیت های سازمانی کمک می کنیم و با استفاده از ابزارهایی که دراختیار داریم یک محیط مساعد برای نوآوری ایجاد می کنیم
  • خلاقیت بسیار مهم و بحرانی است و بایستی با سیستم های تحلیلگر سازمانی یکپارچه گردد؛ رویکرد دوجانبه ما نسبت به خلق ایده منجر به یکپارچه شدن سیستم های تحلیل گر و ایده های خلاق با یکدیگر شده تا شرکت ها بدین طریق بتوانند ایده های جهشی در راستای عملکردی چشمگیر خلق کنند
  • تمرکز بر مشتری یک عامل کلیدی موفقیت برای نوآوری است؛ ما با استفاده از رویکردهای نوین تدوین استراتژی های نوآوری به مشتریان کمک می کنیم تا ارزشی منحصربفرد، اختصاصی و خاص را برای تک تک مشتریان شان خلق کنند
  • امروزه تلاش های نوآوری یک فرایند درون سازمانی نبوده و هر سازمان بایستی از یک شبکه گسترده برای نوآوری و خلق ارزش استفاده کند. ما به مشتریان کمک می کنیم تا یک مدل نوآوری باز مناسب ایجاد کرده و از طریق شبکه های جهانی به ایده های نوآوری دست پیدا کنند