تماس با گروه ناب
ایمیل:info@nabcg.com
تلفن:88757859-88758011

مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار

مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار، کارایی و اثربخشی فرایندهای سازمان را بررسی می کند. هدف از مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار، تفکر و طراحی مجدد به صورت اساسی و ریشه ای در فرایندها است تا بهبودهای جهشی در عملکرد و کارایی آنها حاصل شده و همچنین با استراتژی های سازمان همسو گردند. با انجام مهندسی مجدد فرایندها اطمینان حاصل می شود که فرایندها، محصولات/ خدماتی با بهترین سطح کیفیت را به شیوه ای بهره ور و با قیمت هایی رقابتی فراهم می کنند. مهندسی مجدد فرایندها، به شرکت ها کمک می کند تا بر رقبای خود غلبه کرده و همچنین نوآورتر شوند. سازمان ها می توانند در جنبه های مختلفی از کسب وکارهای شان از مهندسی مجدد فرایندهای کسب وکار استفاده کنند.

گروه مشاورین ناب در راستای ارائه خدمات مهندسی مجدد فرایندها، با سازمان ها همکاری می کند تا تجارب عملیاتی و هزینه و اثربخشی آنها را بویژه در مقایسه با رقبا ارزیابی کند. ما با حذف اتلاف از فرایندها، بکارگیری فناوری اطلاعات برای افزایش بهره وری، و با اتخاذ استراتژیک فرایند برون سپاری، برای مشتریان ارزش خلق می کنیم.

ما در سازمان ها از رویکرد مهندسی مجدد فرایند استفاده می کنیم تا عملکرد فرایندهای کلیدی که بر مشتری تاثیرگذار هستند را به طور اساسی بهبود دهیم. نتایج پیاده سازی رویکرد مهندسی مجدد فرایندها در سازمان های مشتری در سه جنبه بسیار مهم نتایج با ارزشی حاصل می کند:

  • هزینه ها و زمان چرخه فرایند کاهش می یابد. مهندسی مجدد فرایند کسب و کار با حذف فعالیت های غیر بهره ور به همراه کارکنانی که مسئول انجام آن فعالیت ها هستند، هزینه ها و زمان چرخه فرایند را کاهش می دهد. سازماندهی مجدد از طریق تیم ها، نیاز به لایه های مدیریتی را کاهش داده، گردش اطلاعات را تسریع نموده، و خطاها و دوباره کاری های ناشی از انجام کار بوسیله چند نفر را کاهش می دهد
  • کیفیت بهبود پیدا می کند. مهندسی مجدد فرایند کسب و کار از طریق کاهش بخش بندی کار و تعیین متولیان فرایند موجب بهبود کیفیت می شود. کارکنان نسبت به خروجی کار خود مسئولیت دارند و می توانند عملکرد خود را مبتنی بر بازخورهای سریع مورد سنجش قرار دهند
  • زمان سیکل کاهش می یابد. در دنیای کنونی سرعت یکی از مهمترین مولفه های رقابت پذیری و انعطاف پذیری است. با پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیندها امکان کاهش زمان سیکل انجام فعالیت ها و کاهش زمان عرضه یک محصول یا خدمت فراهم می گردد