تماس با گروه ناب
ایمیل:info@nabcg.com
تلفن:88757859-88758011

هزینه یابی/ مدیریت مبتنی بر فعالیت

سازمان های امروزی از هر نوع و اندازه با فشار فزاینده ای برای بهبود کارایی و اثربخشی روبرو هستند. تقریباً در تمام کشورهای جهان، وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت های دولتی، دانشگاه ها، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، شهرداری ها، بیمارستان ها، موسسه های عام المنفعه، بیش از گذشته ازنظر پاسخگویی مالی زیر فشارند. این فشارها باعث شده است که مدیران ارشد سازمان ها برای گسترش سطح خدمات خود به فکر تغییر رویکردهای مدیریتی و مخصوصا نظام های برنامه و بودجه بیافتند. از طرف دیگر شرکت های خصوصی که در فضای رقابتی شدیدی هستند نیز باید بتوانند هزینه های خود را به شکل مناسبی محاسبه و آن را مدیریت نمایند.

رویکرد هزینه یابی/مدیریت مبتنی برفعالیت یک روش حسابداری قیمت تمام شده قدرتمند و همچنین یک ابزار قدرتمند مدیریتی برای افزایش کارایی و اثربخشی و درنهایت بهره وری سازمانی است. در این رویکرد تحلیل های تفصیلی اقتصادی برروی فعالیت های کسب و کار مهم صورت می گیرد که منجر به بهبود تصمیمات استراتژیک و عملیاتی می گردد. رویکرد هزینه یابی/مدیریت مبتنی برفعالیت با تخصیص و اتصال دقیق هزینه های سربار و غیرمستقیم به محصولات یا بخش های مشتریان، باعث افزایش صحت اطلاعات مربوط به هزینه می گردد. سیستم های سنتی حسابداری، هزینه های غیرمستقیم را برمبنای ساعات نیروی کار مستقیم، ماشین ساعت یا هزینه های مواد توزیع می کنند. در رویکرد هزینه یابی/مدیریت مبتنی برفعالیت، مجموع هزینه های مربوط به فعالیت های یک فرایند را محاسبه کرده و هزینه های سربار را به تفکیک فعالیت ها و با نرخ  جذب های متفاوت به آن ها تخصیص می دهد.

گروه مشاورین ناب با استفاده از مدل هزینه یابی/مدیریت مبتنی برفعالیت به شرکت ها و سازمان ها کمک می کند تا سودآوری خود را بیشینه ساخته، هزینه ها را کاهش داده و کارایی و اثربخشی خود را بهبود دهند. ما با استفاده از این رویکرد، فرصت های بهبود سودآوری در سراسر سازمان را شناسایی کرده و شرکت ها را در اتخاذ تصمیمات مبتنی بر واقعیت و مستمر برای کاهش هزینه و بهبود سودآوری یاری می کنیم.