تماس با گروه ناب
ایمیل:info@nabcg.com
تلفن:88757859-88758011

الگوبرداری

الگوبرداری، از طریق شناسایی و به کارگیری بالاترین سطح عملکرد (بهترین تجاربی) که در بخش عملیات و فروش وجود دارد، منجر به بهبود عملکرد می شود. در فرایند الگوبرداری، عملکرد محصولات یا فرایندها از منظر خارجی با رقبا و شرکت هایی که در بهترین سطح قرار دارند، و از منظر داخلی با دیگر عملیات شرکت که فعالیت های مشابهی انجام می دهند مقایسه می گردد. هدف از الگوبرداری پیدا کردن نمونه هایی با عملکرد ممتاز و شناخت فرایندها و تجاربی است که این سطح از عملکرد را سبب می شوند. سپس سازمان ها از طریق متناسب کردن و تلفیق عملیات خود با این نمونه ها که در بالاترین سطح عملکرد قرار دارند – نه با تقلید از آن بلکه با نوآوری – عملکرد خود را بهبود می دهند.

اهداف استفاده از الگوبرداری عبارتند از:

  • بهبود عملکرد الگوبرداری، روش های بهبود برای کارایی عملیاتی و طراحی محصول را مشخص می کند
  • شناخت جایگاه هزینه ها. الگوبرداری، وضعیت هزینه های سازمان را مشخص نموده و فرصت های موجود برای بهبود آن را تعیین می کند
  • دستیابی به مزیت استراتژیک. الگوبرداری، به سازمان ها کمک می کند تا بر قابلیت هایی تمرکز کنند که وجود آن ها برای ایجاد مزیت استراتژیک حیاتی است
  • افزایش نرخ یادگیری سازمانی. الگوبرداری موجب ورود ایده های جدید به سازمان می شود و به اشتراک گذاری تجارب را آسان می نماید

گروه مشاورین ناب با استفاده از رویکرد الگوبرداری به مشتریان کمک می کند تا نقاط ضعف و قوت فعالیت هایشان تعیین شده و ارزش خلق شده از فعالیت ها را افزایش دهند. هدف ما از بکارگیری الگوبرداری فراتر از تحلیل رقبا و وضعیت رقابتی است، ما با استفاده از الگوبرداری، بهترین سطح عملکرد یک فعالیت را از سطوح خدماتی تا فرایندهای تولیدی تعیین می کنیم. پس از تعیین سنجه های کلیدی عملکرد و جمع آوری داده از واحدهای کسب و کار، بهترین عملکرد را برای هر سنجه گزینش می کنیم، عملکرد کنونی آن را به صورت کمی تعیین می کنیم و سپس به اجرای بهبود در فعالیت ها کمک می نماییم.