تماس با گروه ناب
ایمیل:info@nabcg.com
تلفن:88757859-88758011

مدیریت تولید و زنجیره تامین

مدیریت و تولید زنجیره تامین تلاش های شرکت، تامین کنندگان، تولید کنندگان، توزیع کنندگان، معامله گران، مشتریان، که در تامین نیازهای مشتری مشارکت دارند را با هم مرتبط و هماهنگ می کند. این رویکرد در ابتدا سعی می نماید تا با برنامه ریزی بهینه تولید و تامین اجزاء و مواد هزینه های شرکت را کاهش داده وبا تامین به موقع نیازمندی ها امکان تحویل به موقع را فراهم نماید. در نهایت برنامه ریزی تولید و موجودی باعث افزایش سودآوری شرکت می گردد. مدیریت زنجیره تامین موجب به وجود آمدن روابط نزدیک تر میان مولفه های زنجیره ارزش می شود تا از این طریق محصولاتی با کیفیت بالاتر را در بازارهای مربوطه، به موقع، و با قیمتی مناسب به مشتریان ارائه نماید. هدف این رویکرد توسعه ارتباطات قوی در میان زنجیره تامین سازمان است تا بتوانند به صورت یکپارچه فعالیت کرده، با فرایندهای کسب و کار همسویی کامل داشته، و رضایت مشتری را به حداکثر برسانند.

در شرایطی که ارزش قابل توجهی از طریق زنجیره تامین به مشتریان ارائه نشود، و مدیران به این نتیجه برسند که سازمان به تنهایی نمی تواند بهبودهای اساسی ایجاد کند، آنگاه به فکر استفاده از مدیریت زنجیره تامین می افتند تا از آن برای ارائه محصولات و خدمات با سرعت بیشتر، کیفیت بهتر، و هزینه کمتر بهره بگیرند. مدیریت زنجیره تامین بر رویکردهای جدیدی که موجب تحول تجارب کسب و کار در سراسر جهان شده اند سرمایه گذاری می کند، موجودی های بهنگام، تبادل الکترونیکی داده ها، برون سپاری فعالیت های غیر اصلی، تحکیم روابط با تامین کنندگان، و جهانی شدن.

گروه ناب برای مدیریت چرخه تامین از یک فرایند پنج مرحله ای استفاده می کند :

  • در مرحله اول هدف شناسایی مهمترین محدودیت ها و منابع شرکت است تا براساس آن اقدامات لازم برای پیش بینی فروش، و براساس آن برنامه ریزی تولید و تامین مواد صورت گیرد تا به این وسیله از منابع و دارایی های فیزیکی سازمان به گونه ای استفاده شود تا هم سودآوری افزایش یابد و هم رضایت مشتریان فراهم گردد
  • در مرحله دوم، هدف افزایش سطح اعتماد در میان مولفه های کلیدی زنجیره ارزش است. مدیران آموزش می بینند تا با رقبای پیشین خود به عنوان شرکای ارزشمند امروز برخورد نمایند. این مرحله اغلب به توافقات بلندمدت با شرکاء منجر می شود
  • در مرحله سوم تبادل اطلاعات افزایش می یابد. اطلاعات دقیق تر، و دانش به روز شده پیرامون پیش بینی های تقاضا، سطوح موجودی، استفاده از ظرفیت، زمان بندی تولید، تاریخ های ارسال و تحویل، و دیگر اطلاعاتی که می توانند در بهبود عملکرد سازمان به اعضای زنجیره تامین کمک کند، از نتایج این مرحله هستند
  • مرحله چهارم تلاش می شود تا زنجیره تامین به عنوان یک فرایند یکپارچه و کلی مدیریت گردد، نه به عنوان مجموعه ای از کارکردهای مستقل از هم. نتایج این مرحله عبارتند از، افزایش شایستگی های اصلی هر یک از اعضای زنجیره تامین، مکانیزه شدن تبادل اطلاعات، تغییر فرایندهای مدیریتی و سیستم های پاداش و حقوق و مزایا، حذف فعالیت های غیر بهره ور، بهبود پیش بینی ها، کاهش سطوح موجودی، کاهش زمان چرخه، و مشارکت هرچه بیشتر مشتریان در فرایند مدیریت زنجیره تامین
  • مرحله پنجم ایده های اساسی شناسایی شده و بر اساس آن ها اقدام می گردد تا چرخه تامین را متحول ساخته و ارزشی اساسی به مشتریان ارائه شود