تماس با گروه ناب
ایمیل:info@nabcg.com
تلفن:88757859-88758011

راه اندازی دفتر مدیریت استراتژیک

تحقیقاتی که توسط رابرت کاپلان و دیوید نورتون در سال 2005 انجام شد این حقیقت را آشکار نمود که 95 درصد از کارکنان سازمان ها از استراتژی سازمان بی اطلاع بوده یا درک درستی از آن ندارند. بنابراین می توان این گونه نتیجه گرفت که در بسیاری از سازمان های بزرگ شکاف قابل توجهی میان تدوین استراتژی و اجرای آن وجود دارد. از این رو کاپلان و نورتون ابزاری جدید را معرفی نموده و آن را دفتر مدیریت استراتژی نامگذاری کردند. هدف اصلی این ابزار ایجاد هماهنگی و یکپارچگی میان تدوین و اجرای استراتژی می باشد.

دفتر مدیریت استراتژی برای اهدافی ایجاد می شود و در راه محقق ساختن این اهداف کارکردهایی را در سازمان به خود اختصاص می دهد، کارکردها و فعالیت های دفتر مدیریت استراتژیک در سازمان موارد زیر را شامل می گردد:

 • ایجاد نمودن و مدیریت کارت های امتیازی: اطمینان از اینکه استراتژی به نقشه استراتژی سطح شرکت و کارت امتیازی متوازن سطح شرکت ترجمه می شود.
  • استانداردسازی زبان مشترک و معیارها
  • انتخاب و مدیریت سیستم گزارش گیری از کارت امتیازی متوازن
  • اطمینان از یکپارچگی داده ها در کارت های امتیازی
  • آموزش و مشاوره در ارتباط با کارت امتیازی متوازن به واحدهای کسب و کار
 • همسوسازی سازمان:
  • نظارت و کنترل بر فرایند اجرای کارت امتیازی
  • تسری کارت امتیازی به سطوح مختلف سازمانی
  • تعریف منابع هم افزایی و اطمینان از به وجود آمدن آن
 • بازنگری استراتژی: مدیریت جلسات بازنگری عملکرد که به صورت ماهیانه برگزار می شود.
  • اطلاع رسانی مختصر پیرامون مسائل استراتژیک به مدیر ارشد اجرایی پیش از برگزار شدن جلسات
  • تعیین برنامه های اجرایی و پیگیری برنامه ها
  • تهیه و آماده سازی اطلاعات کافی برای هیئت مدیره سازمان
 • توسعه استراتژی:
  • یکپارچه سازی واحد برنامه ریزی استراتژیک با دفتر مدیریت استراتژی
   • تحلیل رقابتی محیط داخلی و خارجی
   • برنامه ریزی سناریو
   • سازماندهی و اجرای جلسات بررسی استراتژی
   • راهنمایی و اطلاع رسانی به تیم مدیریت ارشد پیرامون گزینه های استرتژیک
  • بررسی و انتخاب ایده های سازنده ای که از داخل سازمان سرچشمه می گیرند
 • مدیریت اقدامات ابتکاری استراتژیک :
  • ارزیابی و اولویت بندی مجدد برنامه های استراتژیک
  • نظارت بر نحوه اجرای برنامه های استراتژیک در واحدهای کسب و کار
  • مدیریت اقدامات ابتکاری چند وظیفه ای و چند واحد کسب و کاری
 • یکپارچه سازی اولیت های استراتژیک با دیگر کارکردهای ستادی: هدایت و یکپارچه سازی کارکردها/ دپارتمان های زیر با استراتژی
  • برنامه ریزی و بودجه بندی
  • منابع انسانی
  • مدیریت دانش