عنوان کلی اینجا قرار میگیرد
عنوان اینجا قرار می گیرد
متن توضیح اینجا قرار می گیرد
تماس با گروه ناب
ایمیل:info@nabcg.com
تلفن:88757859-88758011

برنامه ریزی فروش و عملیات

برنامه ریزی فروش و عملیات بهترین روش جهت پاسخگویی به سه پرسش " چه محصولاتی تولید کنیم؟ "، " از هر محصول چه مقدار تولید کنیم؟ " و " چه زمانی تولید کنیم؟ "، پروسه ای است که در خلال آن کلیه واحدهای کارخانه به طور منظم جلساتی را تشکیل می دهند و در این جلسات تقاضای آتی بازار را ارزیابی کرده و نحوه تامین تقاضا را مشخص می کنند. این فرایند برنامه ریزی فروش و عملیات نام دارد. برنامه های تجاری بر حسب دلار (واحدهای پولی) بوده، در حالیکه برنامه های اجرایی کارخانه بایستی بر حسب واحدهای محصول و یا نفرساعت های مورد نیاز باشند. اولین مرحله در تبدیل برنامه های مالی به برنامه های عملیاتی در برنامه ریزی فروش و عملیات اتفاق می افتد. برنامه ریزی فروش و عملیات تقاضای مورد انتظار بازار را ارزیابی کرده و برحسب آن برنامه تولید خانواده های محصول (معمولا پنج تا ده خانواده محصول) را بر حسب واحدهای ادغامی مشخص می کند. یکی از خروجی های فرایند برنامه ریزی فروش و عملیات برنامه تولید است که معمولا برحسب نرخ خروجی خانواده محصولات بیان می شود.

برنامه ریزی فروش و عملیات از مسئولیتهای مدیر کل است. برنامه ریزی فروش و عملیات قابلیت بیان برنامه های عملیاتی و فروش برحسب خانواده محصولات است. برنامه ریزی فروش و عملیات یک فرایند برنامه ریزی کلی است که هدف از آن ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در یک سطح کلی و تجمعی است. انجمن کنترل تولید و موجودی های امریکا برنامه ریزی فروش و عملیات را بدین گونه تعریف کرده است: برنامه ریزی فروش و عملیات فرایندی است که از طریق یکپارچه سازی برنامه های مشتری محور بازاریابی برای محصولات جدید و موجود با مدیریت زنجیره تامین ، این قابلیت را برای مدیریت فراهم می آورد که کسب و کار خود را به شکلی راهبردی هدایت کرده و به یک مزیت رقابتی پایدار دست پیدا کند. این فرایند، کلیه برنامه های کسب و کار ( فروش، بازاریابی، توسعه، ساخت، منابع یابی، و مالی) را در یک مجموعه یکپارچه از برنامه ها گردهم می آورد. این فرایند با ید کلیه برنامه های عرضه، تقاضا و توسعه محصولات جدید را در یک سطح کلی با یکدیگر تطبیق کرده و با برنامه های تجاری شرکت سازگار سازد. سربرنامه تولید در چارچوبی توسعه می یابد که توسط فرایند برنامه ریزی فروش و عملیات تعیین شده است. برنامه ریزی فروش و عملیات مکان مناسبی جهت اتخاذ تصمیماتی در رابطه با کالاهای نهایی، موجودیهاف فروش و تولید است. برنامه ریزی فروش و عملیات باید روندهای بازار را بازنگری کرده و فرصتهای بازار را شناسایی کند. موارد ذیل اقداماتی هستند که در فرایند برنامه ریزی فروش و عملیات اجراء می شوند:

  • بازنگری و اصلاح پیش بینی های فروش ( بر مبنای مقایسه ی فروش برنامه ریزی شده و واقعی سال های پیشین)
  • مستندسازی وضعیت فعلی موجودی ها
  • مستندسازی ظرفیت های اثبات شده
  • اصلاح نرخ های تولید در چارچوب محدودیت های ظرفیت و مواد
  • محاسبه وضعیت موجودی مورد انتظار و مقایسه با سطوح هدف
  • گزینش استراتژی جهت توسعه برنامه تولید ادغامی مبتنی بر تغییرات منطقی برنامه های فروش و تولید