تازه های نشر
تازه های نشر
سرعت سرسام آور تغییرات در دنیای کنونی بدین معناست که روش های متداول مدیریت نمی توانند مناسب تغییرات باشند.
تماس با گروه ناب
ایمیل:info@nabcg.com
تلفن:88757859-88758011

آموزش

هر سازمان برای دستیابی به نتایج چشم گیر و موفقیت آمیز باید استراتژی اثربخشی را تدوین و اجراء کند. با این حال، تدوین و اجرای استراتژی مسائل چالش انگیزی هستند که در بسیاری از سازمان ها به علت فقدان مهارت و قابلیت مدیران و کارشناسان آن ها با شکست همراه می شوند. با توجه به ضرورت دانایی و مهارت های مدیران و کارشناسان سازمان ها در حوزه های تدوین و اجرای استراتژی، ارائه خدمات آموزشی به عنوان یکی از ماموریت های گروه ناب برگزیده شده است. با چنین رویکردی، مرکز آموزش و توسعه مدیریت گروه ناب با همکاری مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی معتبر داخلی و بین المللی، برنامه های زیر را محور فعالیت قرار داده است:
طراحی و برگزاری کنفرانس تخصصی مدیریت استراتژیک طراحی و برگزاری کنفرانس های تخصصی، همواره یکی از اصلی ترین ابزارهای مرکز آموزش و توسعه مدیریت گروه ناب بوده است. ما کنفرانس ‌ها را به مثابه موتورهای تحول می‌دانیم که در بخش‌های مختلف نقش بسیار مهمی را در تغییر و بهبود پارادایم های ذهنی مدیران و کارشناسان ایفاء می کنند. کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک که به صورت سالیانه برگزار می گردد، بزرگترین تجمع اساتید، پژوهشگران، مدیران در حوزه مدیریت استراتژیک در ایران و منطقه است. برگزاری کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک در چهار سال نخست فرصتی را فراهم آورد تا در مجموع بیش از 3800 تن از مدیران، اساتید، صاحبنظران و کارشناسان مدیریت کشور از نزدیک در جریان نتایج تحقیقات و دستاوردهای یکدیگر و اساتیدی از خارج از کشور قرار گیرند. علاوه بر ارائه آخرین مباحث تحقیقاتی و نظری، هدف از برگزاری کنفرانس مدیریت استراتژیک افزایش آگاهی، بینش و کسب مهارت های لازم در زمینه های تفکر استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک، رهبری و تغییر استراتژیک و همچنین نوآوری های استراتژیک در میان مدیران ارشد سازمان ها و همچنین کارشناسان و متخصصان برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های دولتی، غیر انتفاعی، عمومی و خصوصی است. با ارائه مقالات وسخنرانی های اساتید معتبر داخلی وبین المللی، کنفرانس مدیریت استراتژیک یک پلت فرم هم افزا برای تسهیم تحقیقات وتجارب در کلیه حوزه های مرتبط با مدیریت استراتژیک است:
هدف از طراحی و پیشبرد کنفرانس‌ بین المللی مدیریت استراتژیک به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد آموزش و توسعه عبارت است از:
  • توسعه و ترویج مفاهیم و مبانی نظری مدیریت استراتژیک و ارتقای دانش تخصصی مدیران
  • توسعه شبکه متخصصین در حوزه علوم مدیریت استراتژیک
  • فراهم کردن فرصت تسهیم تجارب مدیریتی بین سازمان های مختلف
هر سازمان برای دستیابی به نتایج چشم گیر و موفقیت آمیز باید استراتژی اثربخشی را تدوین و اجراء کند. با این حال، تدوین و اجرای استراتژی مسائل چالش انگیزی هستند که در بسیاری از سازمان ها به علت فقدان مهارت و قابلیت مدیران و کارشناسان آن ها با شکست همراه می شوند. با توجه به ضرورت دانایی و مهارت های مدیران و کارشناسان سازمان ها در حوزه های تدوین و اجرای استراتژی، ارائه خدمات آموزشی به عنوان یکی از ماموریت های گروه ناب برگزیده شده است. با چنین رویکردی، مرکز آموزش و توسعه مدیریت گروه ناب با همکاری مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی معتبر داخلی و بین المللی، برنامه های زیر را محور فعالیت قرار داده است:
طراحی و برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی تخصصی با همکاری مراکز بین المللی
هدف از برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی، معرفی آخرین یافته های علمی و تحقیقاتی در حوزه های استراتژی و عملیات می باشد. تاکنون مرکز آموزش و توسعه مدیریت گروه ناب با توافق های انجام شده با مراکز و دانشگاه های معتبر بین المللی، اقدام به برگزاری سمینارهای تخصصی متعددی کرده است که برخی از آنها عبارتند از:
  • اولین سمینار تخصصی سیستم جامع برنامه ریزی و اجرای استراتژی
  • اولین کنگره بین المللی کارت امتیازی متوازن
  • اولین کنگره بین المللی شش سیگمای ناب
  • دومین کنگره بین المللی شش سیگمای ناب
  • اولین سمینار بین المللی مدیریت مشتری
  • اولین کنگره بین المللی مهندسی مجدد فرایندها