عنوان کلی اینجا قرار میگیرد
عنوان اینجا قرار می گیرد
متن توضیح اینجا قرار می گیرد
تماس با گروه ناب
ایمیل:info@nabcg.com
تلفن:88757859-88758011

پروژه های بهبود عملیاتی

گروه ناب پروژه های متعددی در حوزه بهبود عملیاتی اجرا نموده است که در جدول زیر به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می شود:

ردیف

شرح

کارفرما

سال انجام پروژه

1

زمانسنجی و مطالعه روش، برآورد تعداد ماشین آلات و نیروی انسانی

شرکت الکترومهر

1383

2

طراحی لی اوت کارخانه

شرکت الکترومهر

1383

3

طراحی و پیاده سازی استاندارد ISO 9000

شرکت ابر صنعتی ایران

1382

4

طراحی سیستم اطلاعاتی مدیریت

شرکت نوساز صنعت

1381

5

طراحی و پیاده سازی استاندارد ISO9001

شرکت قالبتهای صنعتی ایران خودرو

1382

6

طراحی و پیاده سازی استاندارد ISO 16949

شرکت قالبهای صنعتی ایران خوردو

1382

7

بهبود سیستمهای اطلاعاتی

شرکت الکترومهر

1383

8

طراحی و پیاده سازی استاندارد ISO 16949

شرکت ابر صنعتی ایران

1382

9

طراحی و پیاده سازی سیستم 5 اس

شرکت رادیاتور ایران

1383

10

طراحی و پیاده سازی استاندارد OHSAS 18000

شرکت رادیاتور ایران

1383

11

طراحی و پیاده سازی استاندارد ISO 9001

صنایع غذایی آرین غزال

1384

12

طراحی و پیاده سازی استاندارد ISO 9001

شرکت الکترومهر

1383

13

شش سیگما

شرکت ایران خوردو

1383

14

طراحی و پیاده سازی استاندارد ISO 9001

شرکت کش ونوار ایران

1384

15

امکانسنجی فنی و اقتصادی طرح توسعه

شرکت دشت مرغاب(یک و یک)

1385

16

زمانسنجی و مطالعه کار

گلسار فارس

1385

17

مطالعه امکانسنجی

شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

1386

18

شش سیگما

شرکت رادیاتور ایران

1387

19

استقرار چرخه بهره وری

برین ساز

1386

20

استقرار چرخه بهره وری

شرکت گلسار فارس

1385

21

استقرار چرخه بهره وری

شرکت گسترش خدمات پارس خوردو

1386

22

استقرار چرخه بهره وری

شرکت صنایع ساقه سلولزی ایران

1385

23

استقرار چرخه بهره وری

شرکت آریا کیان

1386

24

استقرار چرخه بهره وری

شرکت فرافن طوس

1386

25

استقرار چرخه بهره وری

شرکت سینا دارو

1386