عنوان کلی اینجا قرار میگیرد
عنوان اینجا قرار می گیرد
متن توضیح اینجا قرار می گیرد
تماس با گروه ناب
ایمیل:info@nabcg.com
تلفن:88757859-88758011

دوره آموزشی نقشه کشی استراتژی

معرفی:

مایکل پورتر صاحب نظر استراتژی عنوان کرده است برای دستیابی به نتایج چشمگیر در سازمان باید استراتژی را مدیریت و برنامه ریزی کرد؛ و برای مدیریت و برنامه ریزی استراتژی بایستی بتوانید استراتژی را توصیف کنید؛ یعنی استراتژی را به زبانی قابل درک برای کلیه کارکنان ترجمه کنید. نقشه استراتژی یک ابزار قدرتمند مدیریتی برای توصیف استراتژی سازمان و همچنین چارچوب دیداری برای یکپارچه ساختن اهداف سازمان می باشد. نقشه استراتژی به کاربران امکان می دهد تا فرایند توسعه اقدامات استراتژیک و تعیین سنجه ها را به صورت همسو با اهداف استراتژیک سازمان صورت دهند. با استفاده از نقشه استراتژی همچنین چارچوبی ایجاد می شود تا نشان دهیم چگونه استراتژی، دارایی های نامشهود سازمان را به فرایند خلق ارزش مرتبط می سازد. نقشه استراتژی زیربنایی برای حل مشکلات و مسائل امروزه کسب وکار شماست:

 • مسیر و مقصد استراتژیک سازمان خود را تعریف کنید
 • ساختار سازمانی خود را با استراتژی همسو کنید
 • استراتژی خود را به اصطلاحات و اقدامات عملیاتی ترجمه کنید
 • استراتژی سازمان خود را به استراتژی¬های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بخش بندی کنید

محتوای دوره:

 • معرفی مفاهیم روش کارت امتیازی متوازن و نقشه استراتژی
 • مروری برمراحل سازمان استراتژی محور و سیستم جامع مدیریت استراتژی
 • توسعه مقصد و جهت گیری های استراتژیک
 • ایجاد نقشه استراتژی- توسعه اهداف استراتژیک منظر مالی و برقراری روابط علت و معلولی
 • ایجاد نقشه استراتژی- توسعه اهداف منظر مشتری و برقراری روابط علت و معلولی
 • ایجاد نقشه استراتژی- توسعه اهداف منظر فرایندهای داخلی و برقراری روابط علت و معلولی
 • ایجاد نقشه استراتژی- توسعه اهداف منظر یادگیری و رشد و برقراری روابط علت و معلولی
 • پس از توسعه نقشه استراتژی: چه اتفاقی رخ می دهد؟
 • نقشه های استراتژی و نقش حوزه های کارکردی پشتیبان
 • طراحی فرایند مدیریت استراتژیک

منابع آموزشی:

 • کتاب دستاورد اجراء: متصل ساختن استراتژی به عملیات برای دستیابی به مزیت رقابتی (نویسندگان: رابرت کاپلان و دیوید نورتون 2008، ترجمه محمدرضا عاطفی)
 • فایل های پاورپوینت و مقالات مرتبط با کارت امتیازی متوازن
 • نحوه برگزاری دوره آموزشی : کارگاه آموزشی + مطالعات موردی + کار عملی