تماس با گروه ناب
ایمیل:info@nabcg.com
تلفن:88757859-88758011

نام کتاب :دستاورد اجرا
نام نویسنده :
نام مترجم :محمدرضا عاطفی
انتشارات :گروه ناب
توضیحات : ¨¨

درباره نویسندگان